Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 1080
Hôm nay: 79
Hôm qua: 914
Tổng số: 5815232

NPMB tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 19/01/2018 15:21

Ngày 18/1/2018, Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, đoàn thể và toàn thể đảng viên NPMB.


Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, đ/c Trần Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPMB cho biết, năm 2017, nhờ những thuận lợi cơ bản của nền kinh tế khởi sắc và được sự quan tâm của các Bộ, ngành, sự ủng hộ của chính quyền các địa phương, đặc biệt là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo cấp trên, cùng sự đoàn kết, đồng tâm, nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên, Đảng ủy NPMB đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện năm 2017

Theo đó, công tác chính trị tư tưởng được đổi mới về hình thức và nội dung; việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và nghị quyết của đảng ủy cấp trên đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền trong việc sắp xếp bộ máy quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, tạo chuyển biến tích cực trong kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên gắn với đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017. Hoàn thành công tác kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình.

Đảng ủy NPMB cũng chú trọng quan tâm công tác phát triển đảng viên. Trong năm 2017, Đảng ủy NPMB đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét quyết định công nhận chính thức cho 04 đảng viên dự bị; cử 05 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng; cử và tạo điều kiện để 05 đống chí là Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng tham dự khóa đào tạo lý luận chính trị trung cấp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện tốt. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đa số đảng viên được kiểm tra giữ nghiêm kỷ luật Đảng; cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm 2017, toàn Đảng bộ NPMB không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt định kỳ, đồng thời, quá trình học tập, làm theo thường xuyên gắn liền với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ, qua đó tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Năm 2017, Đảng ủy đã xét, công nhận 04 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó, công nhận 01 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; về đảng viên: 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 54 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 93,75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 11,11%  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng cơ bản thực hiện tốt đã tạo tiền đề góp phần tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khả quan năm 2017.


Đ/c Trần Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc NPMB báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017

Mục tiêu thực hiện năm 2018 và giải pháp

Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đạt được những năm 2017, báo cáo Hội nghị đã đề ra những mục tiêu cần thực hiện trong năm 2018. Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện khối lượng đầu tư hơn 3.194 tỷ đồng, khởi công 15 dự án, đóng điện 20 dự án; về quyết toán dự án hoàn thành: trình thẩm tra 11 dự án, phê duyệt 16 dự án; thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu EVNNPT giao về tối ưu hóa chi phí. Về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị đặt ra các mục tiêu: Triển khai tổ chức họp tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đạt trên 90% đối tượng được triệu tập tham dự; phấn đấu số tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đạt tỷ lệ từ 75%  trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 03 đảng viên mới; Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhằm thực hiện được các mục tiêu trên, Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Trước hết, các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bao gồm: Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt BCNCTKT, BCNCKT, TKKT, nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; kiểm soát tốt chất lượng và thời gian thẩm định phê duyệt của từng cấp; tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý, kiểm soát chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị; kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình cũng như uy tín của EVNNPT; xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng tiến độ, bồi thường GPMB, giám sát thi công, nghiệm thu; tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công, nghiệm thu, mua sắm VTTB và tăng cường áp dụng CNTT vào công tác quản lý ĐTXD; chủ động bám sát các bộ, ban, ngành và các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác chuẩn bị ĐTXD, bồi thường GPMB các dự án.

Thứ hai, các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh bao gồm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy gắn với chức danh lãnh đạo quản lý; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Đ/c Phan Lương Thiện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đ/c Phan Lương Thiện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB yêu cầu toàn thể Đảng bộ NPMB nghiêm túc đánh giá và rút kinh nghiệm từ công tác năm 2017, thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT tại hội nghị tổng kết công tác chuyên môn; đoàn kết, nhất trí, cùng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể đảng bộ cần đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển Đảng, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên, nhằm giới thiệu lên Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp Đảng.


Đ/c Phan Lương Thiện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB trao tặng Danh hiệu Tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 cho đại diện Chi bộ Phòng Đấu thầu

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017./.​

 NPMB