Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 1057
Hôm nay: 56
Hôm qua: 914
Tổng số: 5815209

Danh mục VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016

Cập nhật lúc: 01/09/2016 14:25


Thực hiện Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016. Theo đó, trên cơ sở kết quả hệ thống hóa VBQPPL do các đơn vị thuộc Bộ triển khai, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1797/QĐ-BTP ngày 25/8/2016 công bố Danh mục VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016.
Theo Quyết định số 1797/QĐ-BTP, tính đến hết ngày 30/6/2016, tổng số VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp là 313 văn bản được sắp xếp thành 22 lĩnh vực, cụ thể là:
(i) Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; thừa phát lại);
(ii) Lĩnh vực Bồi thường nhà nước;
(iii) Lĩnh vực Dân sự - Kinh tế;
(iv) Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm;
(v) Lĩnh vực Hình sự - Hành chính;
(vi) Lĩnh vực Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
(vii) Lĩnh vực Hợp tác quốc tế;
(viii) Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính;
(ix) Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính;
(x) Lĩnh vực Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL;
(xi) Lĩnh vực Lý lịch tư pháp;
(xii) Lĩnh vực Nuôi con nuôi;
(xiii) Lĩnh vực Pháp luật quốc tế;
(xiv) Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở;
(xv) Lĩnh vực Thanh tra;
(xvi) Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng;
(xvii) Lĩnh vực Thi hành án dân sự;
(xviii) Lĩnh vực Tổ chức cán bộ;
(xix) Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý;
(xx) Lĩnh vực Xây dựng pháp luật, pháp chế;
(xxi) Lĩnh vực Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
(xxii) Lĩnh vực khác.
Để việc sử dụng Danh mục VBQPPL còn hiệu lực sau khi công bố đạt hiệu quả cao, phục vụ trực tiếp yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, tại Điều 2 Quyết định số 1797/QĐ-BTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, tham mưu Bộ trưởng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với các VBQPPL còn hiệu lực nhưng có nội dung không còn phù hợp theo quy định; (2) Cục Kiểm tra VBQPPL phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cập nhật thông tin của VBQPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Quyết định số 1797/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2016. 

File đính kèm
Nguồn: www.moj.gov.vn