Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 481
Hôm nay: 1182
Hôm qua: 2408
Tổng số: 5738571

Đảng ủy EVNNPT học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Cập nhật lúc: 25/08/2017 01:52

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT; đồng chí Vũ Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng uỷ, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ tại cơ quan EVNNPT. Đồng thời, Hội nghị được truyền trực tuyến tới 42 điểm cầu truyền hình, gồm 08 đơn vị trực thuộc và 33/33 truyền tải điện khu vực.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng ủy EVN.


Đ/c Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVNNPT

Sau khi Hội nghị triển khai Nghị quyết tại EVN kết thúc, đồng chí Đặng Phan Tường đã triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVNNPT, nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng caohiệu quả doanh nghiệp nhà nước” gắn với thực hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT giai đoạn 2017 - 2020 đã được EVN phê duyệt, trọng tâm là:

- Cùng với việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 kỳ này, phải triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành, nhằm nắm vững quan điểm của Đảng, của Chính phủ và EVN về tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2017 - 2020, EVNNPT tiếp tục là công ty TNHH MTV do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ; xem xét, triển khai mở rộng một số ngành, nghề kinh doanh. Vì vậy, đối với EVNNPT cần tập trung thực hiện tái cơ cấu về đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Các cấp ủy đảng, các đơn vị trong EVNNPT triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Hội đồng thành viên EVNNPT về triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT, với mục tiêu: “Xây dựng EVNNPT thành Tổng công ty mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam; tạo dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”./.

VP Đảng ủy EVNNPT