Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 646
Hôm nay: 1811
Hôm qua: 2060
Tổng số: 8138146

Giữ dòng điện thông suốt trong mùa dịch

Cập nhật lúc: 09/04/2020 09:52

Link gốc:  http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/963099/giu-dong-dien-thong-suot-trong-mua-dich

Trong nh
ng ngày dch Covid-19 din biến phc tp, c nước gng mình chng dch, nhưng khó khăn, vt v nht vn là nhng người tuyến đầu trong n lc cu cha người bnh và hn chế ti mc thp nht s lây lan ca dch bnh. Góp sc vào n lc chung y, cán b, công nhân ngành Đin Th đô ngày đêm gi dòng đin thông sut, phc v đắc lc cho công tác phòng, chng dch ca các bnh vin, cơ s y tế
.

S
c sôi tinh thn phc v

Cho đến gi, nhng cán b k thut Công ty Đin lc Ba Đình vn nh nhng ngày tuyến ph Trúc Bch và Bnh vin Hng Ngc (qun Ba Đình) được cách ly phòng, chng dch Covid-19. 14 ngày cách ly là 14 ngày tt c các thành viên trong Đội qun lý đin 1, Công ty Đin lc Ba Đình bám địa bàn, làm vic gp hai gp ba ngày thường, không để xy ra mt sơ sut nào dù là nh nht.

Nhc li thi đim đó, anh Nguyn Bình Thanh, Đội trưởng Đội qun lý đin 1 chia s, cái khó không phi nm trang thiết b, vt tư hay vn đề k thut, bi chun b cho nhng tình hung phòng, chng dch Covid-19 hay thc hin cách ly khu ph, thm chí rng hơn, Tng công ty Đin lc Hà Ni (EVNHANOI) cũng như Công ty Đin lc Ba Đình đã lên phương án chi tiết, c th. Vn đề chính nm tâm lý đội ngũ tham gia trc chiến. Bi vy, công ty đã la chn cán b ng trc đều có hơn 10 năm tui ngh, tâm lý n định, vng vàng, nhiu kinh nghim để kp thi khc phc s c xy ra mt cách nhanh và hiu qu nht.

Là công nhân qun lý khu vc ph Trúc Bch, anh Nguyn Tun Anh, có 11 năm thâm niên trong ngh tâm s: Chúng tôi nhn thc rõ s nguy him, mc độ lây lan ca dch Covid-19, tuy nhiên cũng xác định đây là nhim v quan trng. Gi dòng đin thông sut thì công tác phòng, chng dch mi hiu qu, nên chúng tôi luôn động viên nhau gi tâm lý vng vàng khi thc hin công vic. Còn anh Trn Thanh Sang, thành viên tr nht ca Đội qun lý đin 1 cho rng, ngoài s đoàn kết, tinh thn tp trung khi làm vic, đơn v đã trang b đủ thiết b bo v, như qun áo bo h, khu trang, kính mt, nước sát khun nên các thành viên rt yên tâm.

Thc tế, tâm s ca Tun Anh hay Thanh Sang cũng là suy nghĩ chung ca nhng công nhân đin tham gia ng trc bo đảm cp đin phc v công tác chng dch. Theo ông Lê Vit Hùng, Phó Trưởng ban Truyn thông EVNHANOI, không ch riêng khu vc ph Trúc Bch hay Bnh vin Hng Ngc, ti 30 qun, huyn, th xã, ngành Đin đều tăng cường ng trc và bo đảm đin. Trong đó, trng đim là các bnh vin thu dung, điu tr bnh nhân mc Covid-19 hay các đim cách ly tp trung. Mi đội ng trc t 3 đến 4 người, ngoài trang b k thut còn được trang b đầy đủ phương tin bo h y tế. Nhng năm tháng gic M ném bom đánh phá min Bc, Hà Ni chìm trong khói la nhưng nhng người th đin Th đô vn không qun ngi khó khăn, quyết t để bo v dòng đin phc v quân, dân Th đô chiến đấu và sn xut. Và hôm nay, khi toàn dân chiến đấu vi k thù mang tên Covid-19, mt ln na tinh thn T quc cn đin như cơ th cn máu li được tái hin. Chúng tôi luôn sc sôi tinh thn phc v, nên khi được giao nhim v, không mt ai n hà, sn sàng lên đường ngay - ông Hùng nói vi ánh mt t hào.

Ti Bnh vin Bch Mai, đim nóng v dch Covid-19, ông Nguyn Đức Thnh, Phó Giám đốc Công ty Đin lc Đống Đa đã có mt cùng đội ng trc gn mt tun nay. Ông Thnh k, ngay t khi dch Covid-19 chưa xâm nhp vào Vit Nam, đơn v đã xác định bnh vin là khu vc trng đim, nên tt c quân s luôn tư thế sn sàng nhn nhim v khi có yêu cu. "Công ty cũng c 2 cán b chu trách nhim ph trách trc tiếp địa bàn này để x lý mi tình hung phát sinh nhanh nht. Bnh vin Bch Mai được cp đin t 2 ngun 110kV và 3 ngun trung thế. Chúng tôi đã cùng bnh vin kim tra toàn b h thng lưới đin, chy th h thng 11 máy phát d phòng và tt c đều hot động n định" - ông Thnh thông tin.

Khi Bnh vin Bch Mai tr thành đim dch, EVNHANOI đã thc hin ngay các kch bn được lên sn để bo đảm cung ng đin phc v công tác phòng, chng dch Covid-19. Ngoài Bnh vin Bch Mai, trên địa bàn qun Đống Đa, có 16 bnh vin và 32 cơ s y tế, đến nay, tt c đều đã được lp phương án c th, kim tra tt c các đường dây. Nếu có s c ngun, h thng máy phát đin diesel s cung cp đin để bo đảm dòng đin luôn liên tc, n định.

Ch động phương án, gi vng dòng đin

Theo ông Lê Vit Hùng, t đầu tháng 2-2020, EVNHANOI đã tăng cường các ca trc, các đợt kim tra, nâng cp cơ s h tng các trm cung cp đin cho bnh vin trên địa bàn Hà Ni như: Bnh vin Bnh nhit đới trung ương, Bnh vin Bch Mai, Bnh vin Phi trung ương, Bnh vin Nhi trung ương

“Ngành Đin Th đô quyết tâm gi vng dòng đin k c khi dch bnh din biến phc tp nht - ông Nguyn Danh Duyên, Tng Giám đốc EVNHANOI khng định khi trao đổi vi phóng viên Báo Hànimi. Theo ông Duyên, EVNHANOI đã xây dng kế hoch h tr chéo gia các đội qun lý vn hành và gia các đơn v. Ti EVNHANOI, hai đội công tác đặc bit được thành lp, trc x lý s c qua đường dây nóng 24/24 gi và sn sàng h tr các công ty đin lc qun, huyn, th xã. Trường hp khn cp, nhân lc ca đội có th huy động b sung t các cán b, công nhân viên khi gián tiếp đã kinh qua công tác vn hành. Bên cnh đó, EVNHANOI còn xây dng các phương án làm vic xoay vòng t xa cho khi gián tiếp, bo đảm hiu qu công vic cũng như phòng nga dch bnh.

Tính đến thi đim hin nay, EVNHANOI đã thc hin rt tt công tác bo đảm đin, phc v công tác phòng, chng dch. Ti 98 bnh vin, 404 cơ s y tế, cũng như các cơ s cách ly tp trung trên địa bàn thành ph, các công ty đin lc đều có phương án bo đảm đin n định, liên tc. Chúng tôi đã yêu cu các công ty đin lc tp trung mi ngun lc cho công tác phòng, chng dch Covid-19. Cho dù dch bnh din biến phc tp đến đâu, EVNHANOI vn bo đảm duy trì cung cp đin liên tc, an toàn và n định cho địa bàn Th đô” - ông Duyên khng định.

Hin, Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) và B Công Thương đã đề xut Chính ph cho phép gim giá đin để tháo g khó khăn trong bi cnh tác động ca dch Covid-19. Ngành Đin Hà Ni đang ch hướng dn và s trin khai ngay, khi có quyết định c th. Tt c đều hướng ti s thun tin, h tr hiu qu cho công tác phòng, chng dch ca Th đô.

Nguồn: hanoimoi.com.vn