Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 131
Hôm nay: 2324
Hôm qua: 2701
Tổng số: 9042474

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tích cực triển khai chuyển đổi số

Cập nhật lúc: 05/06/2021 16:07

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) tích cực hưởng ứng với mong muốn chuyển đổi số sẽ tạo ra nền tảng vững mạnh để tăng năng suất lao động, phục vụ tốt công tác điều hành, quản lý, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi nhận thức cho mỗi cán bộ công nhân viên, NPMB đã tuyên truyền, đào tạo để CBCNV nắm vững chủ trương, định hướng của lãnh đạo EVNNPT về chuyển đối số, cụ thể: 100% CBCNV nhận thức được định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình chuyển đổi số của EVNNPT và vai trò của mình trong chuyển đổi số; 100% CBCNV có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số, có thói quen sẵn sàng cho chuyển đổi số, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; nhận thức được vai trò của an toàn thông tin trong chuyển đổi số, các nguy cơ mất an toàn thông tin và biện pháp phòng tránh. Theo đó, năm 2021, NPMB phấn đấu đạt tỷ lệ 90% lao động gián tiếp đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Quy định tại khoản 1, điều 2, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.


NPMB đã thành lập Ban chỉ đạo (gồm Ban Giám đốc và các Trưởng phòng) và Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số; xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chuyển đổi số, chỉ đạo các đơn vị trong Ban xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, thực hiện và báo cáo hàng tháng.


Ứng dụng họp trực tuyến qua hội nghị truyền hình và Zoom meetings

 

Kết quả đến tháng 6/2021, trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản trị doanh nghiệp, NPMB đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong trao đổi, xử lý công việc của từng cá nhân, từng phòng, phối hợp công việc giữa các phòng trong NPMB và quá trình làm việc với các đối tác, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Toàn bộ văn bản trong nội bộ và báo cáo EVNNPT được số hóa, ký số, đưa lên phần mềm E-Office. Triển khai văn phòng số, tổ chức linh hoạt các cuộc họp trực tuyến trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tổ chức họp không giấy tờ, sử dụng tài liệu họp qua email hoặc các ứng dụng (QR code, zalo,…) chia sẻ tài liệu trong các hội nghị, hội thảo. Thành lập các nhóm trao đổi công việc trên các ứng dụng phổ biến như zalo, viber,… để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đẩy mạnh thực hiện số hóa các hồ sơ, giấy tờ và cập nhật đầy đủ lên phần mềm thư viện điện tử hồ sơ pháp chế bao gồm văn bản pháp quy, quy chế quản lý nội bộ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá.

NPMB đã cập nhật đầy đủ thông tin nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự HRMS; đăng ký danh sách nhân sự được cấp chữ ký số trên HRMS và triển khai áp dụng chữ ký số với các báo cáo lao động - thu nhập trên HRMS từ tháng 4/2021.

Đã xây dựng nền tảng số và an ninh bảo mật: Tổ chức đào tạo và tham gia các lớp đào tạo của EVNNPT nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho toàn thể CBCNV, khuyến khích CBCNV vừa làm việc vừa tự học hỏi, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tổ chức và thực hiện theo mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin: Lực lượng tại chỗ; giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin.


Áp dụng phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong EVNNPT vào điều hành, quản lý các dự án

 

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tình hình thực hiện và thông tin về các dự án được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên các phần mềm dùng chung như Quản lý đầu tư xây dựng, ERP, E-Office. Trong đó, toàn bộ hồ sơ tài liệu thiết kế các giai đoạn của dự án khi trình thẩm định, trình duyệt, sau khi có quyết định phê duyệt đều đã được số hóa, cập nhật trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó, các số liệu, báo cáo dễ dàng được tìm kiếm, trích xuất từ các phần mềm. Toàn bộ các gói thầu của NPMB được tổ chức đấu thầu qua mạng, trừ những gói thầu chưa được mạng đấu thầu quốc gia hỗ trợ như: Gói thầu đấu thầu quốc tế, gói thầu có chia lô, gói thầu có loại hợp đồng hỗn hợp… Ứng dụng hoàn toàn ký số trong công tác phát hành các báo cáo thẩm tra, thẩm định, trình, duyệt; trừ những báo cáo xét thầu bắt buộc phải có chữ ký giấy của các thành viên của tổ chuyên gia.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo và các Ban chuyên môn EVNNPT, cùng sự quyết tâm, định hướng đúng đắn của Ban Giám đốc NPMB, với những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay, chắc chắn NPMB sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực chuyển đổi số năm 2021.

 

NPMB